BEHANDLINGAR & TJÄNSTER

MASSAGE

 

Medicinsk massagebehandling

Professionell djupgående, terapeutisk massagebehandling i förebyggande, friskvårdande eller rehabiliterande syfte utifrån hur du och din kropp mår idag.
Med medicinsk massage får du hjälp med problem i rörelseapparaten genom undersökning, tester och behandling av muskler och leder. Medicinsk massageterapi inriktar sig på att återfå och upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa.

Här använder vi flera olika behandlingstekniker för att kunna behandla såväl akuta som kroniska tillstånd, t.ex. kiroterapi, triggerpunktsbehandling, akupressur, gua-sha, stretch, kinesiotape m.m.
Du kan också få rekommendationer kring träning, övningar, stretch och egenvård. Vid behov rekommenderas annan vårdgivare.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Kiropraktik

Migrän, domning i extremiteter, nervsmärta och låsningar är vanliga idag. Med en mjuk och enkel kiropraktisk behandling kommer du snart i ordning igen. Att börja ett kiropraktiskt behandlingsprogram är också en bra metod för att systematiskt bearbeta olika sjukdomstillstånd inifrån och ut.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Gua-Sha (kinesisk skrapmassage)

Skrapmassage är en 4000 år gammal metod mot kronisk värk som ursprungligen kommer från Kina. Metoden är allra bäst för smärtlindring vid förslitningsskador och kronisk smärta i muskulatur och senfästen.

Gua Sha sätter QI (din livsenergi), blod och vätskor i rörelse vid hudens yta. Det behandlar på ett direkt sätt stagnerad qi, stagnerat blod och stagnerade vätskor som indirekt påverkar de inre organen. Behandlingen förbättrar cirkulationen, får slaggprodukterna som finns samlade i dina muskelceller att frigöras och lämna kroppen, vilket i sin tur gör att smärtan avtar.
Skrapmassagen utförs på hud och muskler på drabbade områden längs meridianer eller punkter för att orsaka bristningar.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

 

KINESISK MEDICIN

 

Kinesisk diagnostik (iris, tunga, ansikte, puls)

Diagnostiken syftar framför allt till att bestämma i vilken riktning de uppvisade störningarna avviker från den optimala funktionen, dvs. vilka faktorer som hos just denna individ framkallat vissa störningar och hur prognosen ser ut för framtiden. Alla sjukdomar börjar med en funktionsrubbning, och det är denna förändring man vill upptäcka redan innan det blivit en manifest sjukdom av den.

En patient undersöks på fyra olika sätt inom traditionell kinesisk medicin (på senare tid har även moderna diagnostiska hjälpmedel tillkommit):

1. Att se (bo-shin)
Hållning, rörelser, benbyggnad, hudfärg etc. ger information om patientens konstitution. Människotypen är viktig, då det i första hand är sjukdomens ”terräng” som skall behandlas och inte sjukdomen isolerat för sig. Detaljer i ansiktet visar det aktuella tillståndet. Varje område och drag i ansiktet återspeglar ett organ eller en funktion.

Ett exempel är tungdiagnostik. En frisk tunga skall vara lite fuktig, sakna beläggning och inte darra när den sträcks fram. Genom att observera beläggningar, skåror, tandintryck, blåsor m.m. på olika områden av tungan kan man få en uppfattning om olika organs och kroppsfunktioners tillstånd, som vart och ett återspeglas på sina särskilda zoner på tungan.

2. Att Lyssna (bun-shin)
Genom att lyssna på patientens röst – klang, tonhöjd, tempo samt eventuell hosta, hicka, rapningar etc. – kan störningar lokaliseras. Även lukt av olika utsöndringar kan ge information om problemens karaktär.

3. Att fråga (mon-shin)
Att fråga patienten ger viktig bakgrundsinformation samt patientens syn på sina problem. Lika viktigt är att lyssna på det som inte sägs.

4. Att känna (setu-shin)
Ett viktigt diagnostiskt instrument är att känna på patientens hud, muskler, på diagnostiska punkter längs akupunkturmeridianerna, känna kroppstemperaturen och genom att ta pulsen.

Pulsdiagnostiken är den kanske främsta diagnostiska metoden inom den kinesiska medicinen. Det är den radiala pulsen (handledspulsen) som tas. Det finns 12 olika pulser att känna, en för varje organmeridian. Pulsen tas med tre fingrar på varje handled, med djupt tryck för de sex yinmeridianerna och lättare tryck för de ytligare yang meridianerna. Vid störningstillstånd blir pulserna oregelbundna och olika kvaliteter kan kännas: hårdhet, stillhet, tecken på över- och underenergi m.m.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Koppning

Koppning är en alternativmedicinsk metod som ofta kombineras med massage eller akupunktur där vakuum används för att lyfta upp hud och bindväv. Denna metod har använts inom kinesisk medicin i cirka 4000 år. Idag används koppning i alla länder.
Genom att använda koppning skapas ett undertryck som befrämjar blod- och lymfcirkulationen. Dessutom minskar smärtor och spänningar i muskulaturen. Möjligt är också att slaggprodukter frisätts och kan utsöndras lättare. Man använder också metoden i västlig alternativ medicin för att reducera celluliter.

Koppning används med fördel mot:

  • Celluliter och bristningar
  • Smärta och värk
  • Svullna och stickande ben
  • Muskelspänningar
  • Öka blodcirkulationen

Koppning kan utföras en till två gånger per dag under de första veckorna och därefter en till två gånger i veckan. Koppning kan vara lokalt för vissa punkter eller utföras som massage.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Akupunktur enligt TKM

Akupunktur betyder ”nålbehandling” och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Med akupunktur behandlas en stor mängd sjukdomar och ger förebyggande och friskvårdande behandling. Världshälsoorganisationen (WHO) anger över 100 behandlingsområden med traditionell akupunktur. Varje person och åkomma behandlas individuellt. Som exempel behandlas huvudvärk olika för var person beroende på var värken sitter och vad var patienten har för övriga sjukdomstecken.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Öronakupunktur

Örat är en av kroppens reflexzoner, man kan genom att stimulera punkter på örat nå andra delar i och på kroppen, påverka nervsystemet och uppmuntra kroppen till självläkning och balansering. Vid en öronbehandling sätter terapeuten små plåster med fröer/kulor på punkter i örat. Klienten sitter eller ligger sedan och slappnar av i 10-15 minuter, dricker lite vatten eller örtté sedan är det klart. Fröerna/kulorna sitter kvar och ger effekt i flera dagar och klienten kan själv stimulera punkterna genom att gnugga lätt på fröerna. Behandling med nålar tar lite längre, nålarna sitter i ca 30 minuter och sedan tas de bort.

I örat finns nerver som sörjer dels för kontakten mellan örat, ansiktet, nacken, armen och hjärnan, samt vagusnerven som är den nerv som har kontakt med våra inre organ. På ett enda ställe på kroppen kommer vagusnerven upp till ytan och det är i öronsnäckan; conchan. Därför kan vi genom att stimulera punkter i örat faktiskt nå och påverka de inre organen och en teori är att det är därför som öronakupressur/öronakupunktur är så effektivt.
När punkterna på örat stimuleras, antingen av fröer, kulplåster, nålar eller värme så aktiveras känselkroppar i örats hud som blir till en impuls som skickas till centrala nervsystemet, som i sin tur skickar ut impulser till kroppen att rätta till obalansen. Eftersom örat är en reflexzon så är det bara de punkter där det finns en obalans som är aktiva, i motsats till kroppens akupunkter där man kan uppmäta aktivitet i alla punkter längs meridianerna.

Utförs av: Mats Johanson

Mats Johanson
Boka tid hos Mats Johansson

Zonterapi

Zonterapi hjälper din kropp att läka sig själv. Varje organ i kroppen har en s.k. reflexzon på bland annat fötterna, händerna och öronen, och genom stimulering av den hjälper detta det organ som är sjukt. Zonterapi fungerar holistiskt, enkelt uttryckt så går det ut på att stärka och hela människan istället för att bota sjukdomar. Behandlingen stärker immunförsvar, balanserar kroppens funktioner och stärker immunförsvaret. Visst kan vi fokusera på en öm rygg eller en allergi, men det gör vi genom att stärka flera delar av kropp och själ. Många gånger blir våra patienter besvärsfria där andra behandlingar gått bet. Så generellt kan man arbeta med de allra flesta åkommor, men alla människor, deras åkommor och deras livssituationer är olika. De flesta åkommor kräver 10-15 behandlingar.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Ljusbehandling

Ljusterapi med Q-light har visat god effekt på en mängd olika hälsoproblem. Q-Light är godkänd inom EU för behandling inom sårläkning, brännskador, smärta, allergiska reaktioner, nervöst orsakad hudinflammation, depressioner och sömnstörningar.
OBS! Har du linser behöver du kunna ta ut dessa vid behandlingen.

www.acbodylife.se/sv/behandlingar/qlight

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

NAPRAPATI

 

Naprapati

Jenny Johansson som är Leg Naprapat på hälsokliniken Svea är du välkommen till när kroppen säger ifrån. Du kan få hjälp med smärtor och störningar från rygg , nacke, leder och muskler. Det kan vara akuta eller långvariga smärttillstånd, huvudvärk, ishias, idrottsrelaterade skador, yrkesskador, knä-, fot-, arm-besvär, stelhet mm En Naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar och förebygger smärta och nedsatt funktion rörelseorganen. En naprapat är expert inom manuell medicin och använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Manipulation och mobilisering som syftar till att återskapa funktion i leder kombineras med massage, bindvävstekniker och stretching riktade mot kroppens mjukdelar. Rehabiliteringen riktar sig till just dig just nu, för att på längre sikt förbättra din rygghälsa.

Jenny har erfarenhet som naprapat sedan 1998 och förkovrar sig regelbundet med kurser i området manuell behandling, rehabilitering samt inriktning på gravida och mammor.

Kliniken anlitas av flertal stora försäkringsbolag. Du kan också höra med din arbetsgivare, då det är vanligt att företag hjälper till med kostnaden för sina anställda.

Medlem i Svenska Naprapatförbundet.

Utförs av: Jenny Johansson
Bokningen sker genom www.hjonaprapatklinik.se

Jenny Johansson
https://NapHjo.bestille.no

UTVECKLING

 

Ledarskaps, verksamhets och organisationsutveckling

Nå framgång i ditt ledarskap, din verksamhet & organisation

1. Framgångspaket för ledaren:
Minimumantal 10h med nulägesanalys, resultat, problem, resurser, åtgärder, uppföljning, framgångsanalys.

Framgångspaket för verksamheten:
Minimumantal 20h med nulägesanalys, resultat, problem, resurser, åtgärder, uppföljning, framgångsanalys.

Framgångspaket för pedagogen:
Minimumantal 10h med inspirationsföreläsning, mentalträning och ledarskapscoaching-, utveckling.

2. Framgångscoaching
Nå framgång i personligutveckling, i dig själv & ditt egna bästa mående

Framgångspaket för dig & livet:
Minimumantal 10h med mentalträning och livscoaching med valbar inriktning.

3. Kompetensutveckling
Nå & utvecklas till framgång i valfritt område

Kompetensutvecklingspaket:
Minimumantal 10h med kompetensutveckling, mentalträning & ledarskapscoaching med valbar inriktning.

4. Inspirationsföreläsningar
Inspiration, coaching & framgång tillsammans på scen

NÅ FRAMGÅNG med mentalträning:
En inspirationsföreläsning om framgång med coaching och mentalträning. Vill ni nå framgång? Vill ni må bättre? Vill ni leva mer? Ylva Hallström har under tjugofem år utvecklat verksamheter till framgång. Hon har vänt många vissna organisationer till blomstrande och fått sjunkande skepp att komma på rätt köl igen. Framgångskonceptet har blivit Turnarounds. Inspireras av hur livets största motgång bli livet främsta och mest lyckade framgång. Hur vänds nedgående trender till uppgående och hur bli du kvar på toppen. Få verktyg till att nå framgång, må bättre och leva mer.

Bli FRAMGÅNGSRIK med din egna FRAMGÅNG:
En inspirationsföreläsning om framgång och om att hitta din egen framgång. Hur gör du för att nå framgång i dig själv? Hur gör du för att må bättre? Hur gör du för att leva mer?
Framgångsliv vägleder verksamheten, företaget eller organisationen som expanderat eller bara fortlöpt utan reflektion om utveckling eller omhändertagande av ledning och team. De som inte haft möjlighet att prioritera tid för utveckling av den inre potentialen. Den potential som ger kunden mer framgång. Få verktyg till framgången som är mer energifylld, mindre sjuk, förebyggande, ärlig, viljestark, maxad potential, mentalt stark, som säger nej till energitjuvar, är levnadsglad, frisk, har bra stressverktyg, en livsstil, trovärdig, lever sitt rätta, modig, har självinsikt, högre självkänsla, bättre självförtroende, ledarskap, större arbetsmoral och till slut, som mår bättre och lever mer.

5. Mentalträningskurs
Mentalträning & få verktyg för att bli mentalt starkare

Mentalträningskurs:
Sker under 8h vid 4 tillfällen. Få redskap för förbättrad självkänsla & intuition, kunna påverka yttre & inre stress, påverka prestationer & hälsa, öka koncentration och förbättra minne, ta tillvara & utveckla dina förmågor & talanger. Mentalträning ger verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling, att öka kreativiteten & engagemanget.

Utförs av: Ylva Hallström

Ylva Hallström
Boka tid hos Tove van der Weegen

 

COACHNING och ANALYSER

 

Kostrådgivning

Individuell kostrådgivning kan vara bra för dig som tränar mycket och vill se till att du äter rätt för att kunna prestera så bra som möjligt, för dig som vill öka eller minska i vikt, eller för dig som bara vill ha en koll på att du äter bra, näringsrik mat.

Det allra första du kommer att få göra är att registrera din kost under några dagar så som den brukar se ut. När vi sedan träffas första gången går vi igenom hur din kosthållning ser ut och vad vi eventuellt behöver justera. Vi kommer även att prata om hur du mår och vad du har för mål. Om du vill så väger vi och mäter dig. Du kommer att få med dig uppgifter att göra hemma samt fortsätta att skriva kostdagbok- och träningsdagbok. Denna kommer du att få fortsätta fylla i under hela perioden.
http://www.svea.kajsasweb.se/wp-admin/post.php?post=345&action=edit#
Jag följer dig via din kost- och träningsdagboken och går igenom denna grundligt varje vecka. Du får sedan feed-back via mail varje vecka. Vi ses en gång per månad (eller oftare om du önskar det) och summerar månaden som varit samt gör en scanning på vågen för att se att allt förändras på rätt sätt.

Tid: 30 min
Pris / månad: 650 kronor (fyra veckors uppföljning samt ett möte inkl scanning)
Utförs av: Tove van der Weegen

Tove van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen

Sjukdomsrelaterad kostrådgivning/livsstilsrådgivning

Många sjukdomar har sitt ursprung i hur vi äter och lever vårt liv. Med några ändringar i kosten och rätt kosttillskott eller naturmedicinska örtpreparat kan vi öka livskvaliteten markant. Kom in för genomgång av just din livsstil/kosthållning och vad du kan göra för att förbättra den. Det finns naturligtvis också möjligheten att köpa de ev. tillskott du behöver.

Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Hälsoprofilbedömning

Vi går tillsammans igenom ett frågeformulär som rör din livsstil. Vi kontrollerar vikt, blodtryck och Hb och du får göra ett enkelt konditionstest på cykel. Därefter kommer vi att gå igenom dina resultat.

Tid: 60 min
Pris: 600 kr
Utförs av: Tove van der Weegen

Tove van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen

Kroppsscreening med hållnings- och rörelseanalys

Du får en noggrann genomgång av din kroppshållning i alla plan, din rörlighet, din stabilitet och din styrka i olika muskelgrupper. Här får vi ett kvitto på om din kropp tål de belastningar den utsätts för både i ditt arbete och i din idrott. Med detta som grund kan du få ett träningsprogram som är designat helt efter dina förutsättningar och krav.

Besöket följs upp av en PT-timma då vi går igenom resultaten och ditt träningsprogram.

Tid: 60 min
Pris: 1495 kr (Screening + PT-timma)
Utförs av: Tove van der Weegen

Tove van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen

 

ÖVRIGA BEHANDLINGAR

 

Kinesiotejp

Kinesiotejp läker skador upp till dubbelt så fort. Minskar smärtor, svullnader, inflammationer samt ökar cirkulationen. Även mer kroniska besvär kan behandlas med hjälp av kinesiotejp.

Goda behandlingsresultat kan uppnås vid:
Fotproblem, såsom stukning, plattfot, hallux valgus
Tennis-/golfarmbåge
Ischiassmärtor
Förebyggande av skador vid idrottsutövande
Ländryggssmärtor
Whiplash
Knäskador/smärtor
Axelskador/smärtor
Menssmärtor
Och mycket mer!

Tid: 15 min
Pris: 200-300 kr beroende på åtgång av tejp
Utförs av: Mats Johansson

Mats Johansson
Boka tid hos Mats Johansson

Mammaträning

På Svea har vi en vår- och en höstkurs som kallas Magstarkt. Här vill vi hjälpa dig med en sund och grundläggande uppbyggnad av din kropp inför eller efter förlossning. Vi tycker det är viktigt att se varje individ med var och ens utgångsläge, men även delge glädjen av att ingå i en grupp.
Vi träffar gravida eller mammor för individuell genomgång, träning och gruppträning och uppföljning.
Det ingår även föredrag om kost och målträning.
Du får träffa barnmorska, personlig tränare, mammamagetränare och beteendevetare.
Dessa kurser har varit mycket omtyckta och givande.

Mer info och anmälan www.magstarkt.com.

 

TRÄNING

 

Sanayoga

Vi erbjuder en fysiskt utmanande yogaform där olika dynamiska och statiska positioner kopplas samman med andningen i ett flöde. Efter ett pass kommer du ha hittat muskler du inte trodde fanns, du kommer att vara lugn, trött, mjuk och avslappnad.

Varför är yoga bra?

  • Stärker rygg och bukmuskulatur vilket ger en god hållning
  • Bättre balans
  • Blir smidigare och mer rörlig
  • Genom yogans andning minskar vi vår stress
  • Genom yogans positioner stärker vi vår kropp på ett bra sätt

Vi kommer att ha små grupper och vi kommer att vara inomhus i våra lokaler i Villa Svea
Till yogan köper du särskilda klippkort. Du kan välja på
20-kort 2000 kronor (100 kr/gång)
10-kort 1200 kronor (120 kr/gång)

Tid: 60-75 min
Pris: 150 kr
Utförs av: Tove van der Weegen, Mark van der Weegen

Tove van der Weegen
Mark van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen

NaturligtStark UTE

NaturligtStark UTE är en funktionell utomhusträning i grupp med naturen och kroppen som redskap. Vi tränar styrka och kondition, med mest fokus på styrka, utomhus året runt. Vi tränar och njuter samtidigt av vacker natur och frisk luft. Passar alla.

Till alla gruppträningar utomhus används klippkort som kostar 595 kronor för tio gånger. Gäller inte första gången då du provar gratis.

Tid: 60-75 min
Pris: 80 kr
Utförs av: Tove van der Weegen

Tove van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen

Löpträning (PT-löppass)

För att utvecklas i din löpning både avseende teknik, hur fort du springer eller hur länge du orkar springa så har du nytta av en löpcoach som hjälper dig på vägen. Du väljer om du vill delta i våra löpargrupper, träffa löpcoachen då och då för PT-pass individuellt eller om du vill få bästa hjälpen på vägen genom att få ett träningsprogram utformat helt efter dig och hur ditt liv ser ut.
I ett PT-löppass är det du som bestämmer vad du vill träna. Vill du putsa på tekniken eller vill du ha ett tufft intervallpass? Du väljer själv vad du vill göra och din löpcoach lägger upp passet därefter. Löpcoachen kan också filma dig när du springer så att du själv kan se hur det ser ut.

Tid: 45 min
Pris: 650 kr
Utförs av: Tove van der Weegen

Tove van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen

Personlig träning

Vi träffas en första gång och går igenom ett frågeformulär som rör dig och din hälsa, din träningsvana och dina mål. Vi gör en enkel kroppsanalys för att hitta dina eventuella svagheter och obalanser. När vi gjort det så bestämmer du hur många gånger vi ska ses för att träna. Du kommer att få ett träningsprogram som är baserat på det som kom fram vid vårt första möte. I programmet ingår övningar som du kan göra hemma eller vart du vill. Du får även rekommendationer hur ofta du bör utföra ditt program och om du behöver komplettera med någon annan träning.

Tid: 45 min
Pris: 650 kr
Utförs av: Tove van der Weegen

Tove van der Weegen
Boka tid hos Tove van der Weegen